İstatistiksel Proses Kontrol (İPK)

SPC (IPK) çalışmaları, kalite problemlerinin kaynağı olarak operatörden daha çok proses üzerinde odaklanır. Özellikle, kalite sorunlarının temelini oluşturmayan, kötü operatör gibi, faktörlerle de ilgilenmesine rağmen, üretim metodları, hammadde, çalışma ortamı ve malzemedeki kusurların ve sorunların belirlenmesi ve çözümlenmesini araştırır.