Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA)

FMEA metodu genellikle parçaların ve ekipmanların analizine odaklanır. Bu metod, başarısızlığın olabildiği yer ve alanların herbirini çözümler ve kişisel fikirleri de dikkate alarak değer biçer ve sistemin parçalarının herbirine uygulanabilir.

Hata Modu ve Etki Analizi uygulaması;

  • Her hatanın nedenlerini ve etkenlerini belirler,
  • Potansiyel hataları tanımlar,
  • Olasılık, şiddet ve saptanabilirliğe bağlı olarak hataların önceliğini ortaya çıkarır,
  • Sorunların izlenmesini ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlar.